Master Sasan

vipps certified viagra

Master Sasan kom til Norge fra Iran i 1986. Han drev med sporten i sitt hjemland før krigen, og tok det opp igjen i Norge i 1994.  Ganske tidlig i beltegradene fikk Master Sasan ansvar for egne klasser, og da han valgte å starte egen klubb i 2004, hadde han god erfaring som instruktør for både barn, ungdom og voksne.

Master Sasan er også utdannet som dommer innen mønster, og har derfor enkelte ganger en slik rolle ved arrangementer av Norges Kampsportforbund.

Master Sasan graderte til Mastergraden 4. dan i 2007, og samme året var han også ferdig utdannet ved Høgskolen i Telemark, Notodden som Bachelor innen idrettsfag. Master Sasan er spesielt interessert i å jobbe med barn med spesielle behov, og har også tatt etterutdanning i Spesialpedagogikk ved Høgskolen.

I desember 2011 ble Master Sasan gradert til 5

- diabetes mellitus- Erectile Dysfunction, ED viagra pharmacies.

. dan under Master Ky Thuy fra Hamburg.